www.pcsiete.net

Logo TEXNET s.r.o.

spájame vaše svety...

Certifikáty spoločnosti TEXNET s.r.o.

Štandard ponúkaných služieb preukazujeme certifikátmi od renomovaných spoločností a licenciou v zmysle platnej legislatívy. Úspešne sme zaviedli a používame systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001 : 2008.

Certifikáty spoločnosti TEXNET s.r.o.

© 2014 TEXNET s.r.o.

TEXNET s.r.o.
ul. Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
Slovakia

Obchodné oddelenie
+421 911 058 056

Technické oddelenie
+421 911 058 053obchod@pcsiete.net
vduncko@pcsiete.net
ljavorsky@pcsiete.net