www.pcsiete.net

Logo TEXNET s.r.o.

spájame vaše svety...

Optika inžiniering

Výstavbe optických sietí sa venujeme od roku 2006. Ponúkame komplexné riešenia od návrhu až po meranie a certifikáciu optických káblov.
  • Zabepečujeme odborné poradenstvo pri návrhu a realizácii optickej siete
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Inžinierska činnosť
  • Zemné práce pre telekomunikačné stavby
  • Inštalácia a montáž optických káblov v rôznych prostrediach (vzduch, zem, murivo...)
  • Ukončovanie a spojovanie jednovidových a mnohovidových optických vlákien zváraním
  • Meranie optických vlákien metódou OTDR a priamou metódou
  • Kalibrácia (test priechodnosti) HDPE rúr
  • Záručný a pozáručný servis na optické siete

© 2014 TEXNET s.r.o.

TEXNET s.r.o.
ul. Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
Slovakia

Obchodné oddelenie
+421 911 058 056

Technické oddelenie
+421 911 058 053obchod@pcsiete.net
vduncko@pcsiete.net
ljavorsky@pcsiete.net