www.pcsiete.net

Logo TEXNET s.r.o.

spájame vaše svety...

Optika
inžiniering

Štrukturovaná
kabeláž
wifi

Bezpečnostné
systémy

Hotelové
systémy

© 2014 TEXNET s.r.o.

TEXNET s.r.o.
ul. Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
Slovakia

Obchodné oddelenie
+421 911 058 056

Technické oddelenie
+421 911 058 053obchod@pcsiete.net
vduncko@pcsiete.net
ljavorsky@pcsiete.net